top of page
Zoeken
  • ines767

Dark Night of the Soul

“Dark night of the Soul” of de donkere nacht van de ziel is een term die soms te pas en te onpas gebruikt wordt maar dit is wel iets, of beter een periode, dat ieder van ons, bewust of onbewust, minstens één keer in zijn leven doormaakt en is daarom van het grootste belang om deze uitdaging effectief aan te gaan om het maximum uit deze ervaring te halen.


Waarmee kan je het vergelijken?

Je kan dit groeiproces ook vergelijken met “De verzoeking van Jezus in de woestijn”. Na zijn doopsel door Johannes De Doper gaat Jezus naar de woestijn waar hij leert om de juiste keuzes maken voor zijn toekomst. Het is een tijd van loutering, toewijding aan God en de voorbereiding op zijn roeping en zijn daadwerkelijke opdracht. De duivel probeert Jezus echter tot drie maal toe te verleiden tot het maken van de verkeerde keuzes vooraleer hij terug zijn intrede in de wereld kon maken om zijn opdracht te volbrengen. Ook Mozes vertoefde 40 dagen en nachten op de berg Sinaï met dezelfde intentie en doelstelling.


Het is een niet op zichzelf alleenstaand feit maar het is een onderdeel van een grotere cyclus. Je kan het vergelijken met de fase van de Dark Moon in de Maancyclus en dat is de periode nét voor Nieuwe Maan op het moment wanneer de jonge maansikkel voor het eerst zichtbaar is. De Dark Moon is een periode waarbij de Maan niet zichtbaar is aan de hemel en bakent een periode af van verstilling, introspectie, isolatie, heling, evaluatie om de allerlaatste, overbodige en hardnekkige resten en reeds afgestorven zaken af te stoten of los te laten. Nadien wordt de Maan herboren en kan de nieuwe Maancyclus met nieuwe initiatieven en nieuwe doelstellingen starten.


Het is een periode die jou met enige dwang terugwerp op jezelf. Het is een periode die jou door omstandigheden verplicht om bij jezelf naar binnen te keren, jezelf en jouw groei terug op de éérste plaats te zetten en te leren leven van binnen naar buiten uit en niet andersom.


Wat gaat er aan vooraf?


We starten ons leven allemaal als onschuldige kinderen en hebben via onze ouders en opleidingen geleerd dat we normaal gezien en het liefst gewenst een ambitieus leven tegemoet gaan. Ons leven speelt zich vooral af buiten onszelf en we reageren telkens op de prikkels die we van buitenaf krijgen. We werden opgevoed in de modus van actie en reactie. Bijvoorbeeld: Jij doet mij iets aan, wel, ik doe jou iets terug. Dit overkomt mij, wel, wie is de schuldige? Ik ga dit gauw even met mijn vuisten rechtzetten! Het is het welgekende oog-om-oog/tand-om-tand-principe. We leven dus letterlijk van buiten uit naar binnen gericht en dit gedrag sluit nauw aan bij het dierlijke gedrag. Een kat zal bijvoorbeeld enkel eten wanneer ze honger heeft. Ze zal enkel vechten als ze bedreigd wordt. En wanneer ze geen prikkels van buiten zichzelf krijgt, zal ze de ganse dag slapen. Je herkent dit wel.


Ook in ons volwassen leven trekken we die lijn door zodat we letterlijk op iedere figuurlijke vlieg die passeert het noodzakelijk vinden om te ageren of te reageren, tot actie over te gaan of toch tenminste onze mening erover te uiten, onze stem te laten horen. We zijn ambitieus, willen onze stempel drukken op deze wereld en zijn enorm Ego-gericht. Dat is heel normaal in een 3de dimensie en accordeert ook met dat bepaalde energieniveau dat in die 3de dimensie overheerst. Dat is een energie waarbij alles tastbaar moet zijn, alles moet verklaarbaar zijn, niks wordt aan het toeval overgelaten en voor alles moeten er bewijzen kunnen gevonden worden. Of er moet toch tenminste over gediscussieerd kunnen worden. Dat is ook de energie waarbij het geluk nog altijd buiten zichzelf wordt gezocht en waar de spiritualiteit ook nog steeds buiten zichzelf – God is een oude man met een witte baard op een roze wolk die ons beloond en straft - plaatsvind in de vorm van allerlei dogmatische religies en allerlei wereldlijke ceremoniën. Ook in een deel van de New Age sector zijn er goeroes die in deze fase, al dan niet bewust, zijn blijven steken. Dat heb je dus overal en de spirituele wereld is daar jammer genoeg niet vrij van. Daar moet je dus voor opletten maar zeker niet alle New Age persé - en in één pennentrek - overboord gooien want dit is letterlijk het kind met het badwater weggooien en dit doet héél wat tekort aan de vele mensen die het wél goed menen en die prachtige en oprechte leraars en lichtwerkers zijn!


Beleeft iedereen deze periode intens?

De meeste massamensen (70% van onze ganse populatie) voelen zich daar echter héél comfortabel bij en hebben niet de minste intentie om te groeien of om te verhogen in energieniveau zodat ze min of meer comfortabel in hun eigen comfortzone kunnen blijven zitten en zelfs de noodzaak niet voelen om die te verlaten. Voor de meeste van die mensen is dat zelfs goed want dat kan dus ook hun voorbestemming zijn in deze fysieke wereld. Er wordt niks méér van hen gevraagd, het is hun pad. Je kan dus niemand verplichten of aansporen om te evolueren, dat moeten ze zélf doen. Dat is ook zo met die urgente drang om iedereen “wakker te maken”. Dit is puur Ego-gericht – het ego wil de credits en de erkenning - want je kan uiteindelijk niemand wakker maken. Iedereen wordt ooit wakker op zijn, specifieke, eigenste en unieke manier en moment. Wat je wel kan doen is informatie bieden zodat die mensen, die de behoefte hebben en waar de tijd rijp voor is om wakker te worden, die kunnen vinden. En dat gebeurt ook met de “Dark night of the Soul”. Op een bepaald moment in jouw leven ben je daar “klaar” voor.


De kern van de zaak

En nu komen we bij de kern van de zaak. Wanneer je voelt dat deze 3de dimensie niet meer bij jou past zoals een oude schoen, dan is dit een teken dat je een volgende fase van jouw evolutie kan verwelkomen en dat gaat soms gepaard met hevige momenten en emoties in soms bizarre situaties. Je bent die 3de dimensie ontgroeit en jouw ziel wil naar een volgende dimensie. Maar vooraleer je in die volgende dimensie bent, ga je eerst door een intens groeiproces en dat is de “Dark night of the Soul” en beschouw dit vooral al een “Godsgeschenk”.


De “Dark night of the Soul” kan je het best vergelijken met de overgang tussen de herfst en de winter inclusief de winterperiode. Het is een periode van verstilling en soms van rust en heling maar in feite is dit hard werken achter de schermen, weg van het oog van de wereld en meestal in afzondering. De herfst symboliseert een periode van afsterven, van afsluiten van een bepaalde cyclus en de winter is een periode van transformatie, rust en krachten opdoen voor de nieuwe cyclus, namelijk de lente die altijd weer in aantocht is. Je kan het vergelijken met de winter- of nachtperiode in jouw leven en die moet je doorlopen vooraleer de lente of de dageraad zijn intrede doet. Dit is echter geen periode van “wachten tot het voorbij is” maar om heel bewust te starten met te werken aan jezelf en jezelf in vraag te stellen.


Waarom krijg ik dit Godsgeschenk?

Dit Godsgeschenk creëert de omstandigheden zodanig dat het je de mogelijkheid biedt om je meer op jezelf te focussen en meer voor jezelf te kiezen. Het leert je jezelf op de eerste plaats te zetten en dit niet in een egoïstische zin maar in een bewuste zin. Het doet je de juiste keuzes maken voor jezelf en in functie van wat het beste is voor jezelf en houd geen rekening met anderen. Je zal ook situaties krijgen die jou verleiden om oude keuzes te maken, denk maar aan de duivel bij Jezus, en dan is het zaak om sterk in je schoenen te staan en voor eens en altijd de les geleerd te hebben en anders te handelen dan wat je tot nu toe gewoon was te doen. Hoe meer je dit doet, hoe groter de ommezwaai in jouw leven in positieve zin zal zijn. Het is absoluut af te raden om tegen de stroom in te gaan en tegen deze energie te vechten, want je zal het pleit toch nooit winnen. Die krachten zijn te groot. Je zult het jezelf alleen maar moeilijker maken en de verschillende lessen niet één keer maar meerdere keren ondergaan tot je de les geleerd hebt. Aanvankelijk worden de omstandigheden met zachte hand gecreëerd maar bij weerstand zullen de omstandigheden en uitdagingen steeds met hardere hand worden opgelegd totdat je de les en het groeiproces inziet en jouw gedrag gaat aanpassen aan de nieuwe gewenste situatie en hoger energie waar jouw ziel naar toe wil.


Kan ik deze periode bypassen?

De “Dark night of the Soul” is ook niet iets waar er een remedie of ceremonie voor bestaat om dan terug te keren tot de oude orde van de dag. Je kan niet zeggen: “Ah, ik zit daar nu in, ik ga dat nu doen en dan is het voorbij.” Nee, je moet die periode doorleven en je bewust worden van elke hobbel in de weg en op jouw pad en moedig iedere uitdaging aangaan die jou voorgeschoteld wordt in de wetenschap dat niets van jou gevraagd zal worden dat je niet aankan. Hoe moeilijk het ook lijkt, je kan het!


Het is vooral een periode die vraagt om “verstilling” en dat zal zich uiten in jouw fysieke leven. Dat kan op verschillende manieren zich manifesteren namelijk fysiek, mentaal of op emotioneel vlak. Maar op het fysieke vlak zal dit het meest duidelijk zijn. Je zal namelijk de aandrang voelen om je terug te trekken uit het hectische leven dat je leidt. Je zal op een tragere manier willen gaan leven, bewuster willen gaan leven, meer willen genieten van de alledaagse dingen en liefst in een prikkelarme omgeving. Dat is het moment dat mensen soms de drang voelen om “op retraite” te gaan. Eventjes je terugtrekken uit alle chaos om even op de pauze-knop drukken.


Kan mij iemand hierbij helpen?

Een weekje retraite is zeker aan te bevelen maar je kan geen ganse periode van de “Dark night of the Soul” van de aardbodem verdwijnen. Je zal dus moeten leren om manier te zoeken waarbij je jezelf kan terugtrekken in jouw dagelijks leven mét de dagelijkse beslommeringen én eventuele gezinsleden en gezinssituaties. Het is ook een periode waarbij je de kans krijgt om alle geleerde lessen effectief in de praktijk om te zetten en op die manier zelfvertrouwen te winnen om de volgende stappen in jouw groei te zetten. We spreken hier over een periode van enkele maanden tot zelfs meerdere jaren vooraleer je klaar bent om aan de volgende cyclus te beginnen. Eigenlijk is deze transformatieperiode ook een cyclus op zichzelf binnen een grotere cyclus. Als je voelt dat je dit niet helemaal alleen kunt beredderen, kan je je steeds laten begeleiden door een spiritueel of bewustzijnscoach.


Hoelang duurt zo'n periode?

Het is ook mogelijk om deze cyclus terug te vinden in jouw geboortehoroscoop. Dit hangt vooral af met planeten die in het 12de Huis staan of wanneer, volgens de Vedische astrologie, jouw “Sadi Sati” zich manifesteert. De “Sadi Sati” is een periode van 7,5 jaar waarbij de trage planeet, en tevens planeet van transformatie, Saturnus over jouw geboortemaan loopt. Dat is in iedere geboortehoroscoop terug te vinden. Die 7,5 jaar zullen alles behalve de gemakkelijkste jaren van je leven zijn en afhankelijk van in welk Huis jouw Maan staat, kan je ook achterhalen wanneer en in welk levensgebied dit zich zal manifesteren.


In die periode zullen er situaties, plaatsen en mensen uit jouw oude leven verdwijnen en zullen er nieuwe omstandigheden en nieuwe connecties plaatsvinden die méér en beter passen bij jouw nieuwe en hogere energieniveau. Sommige mensen zullen met jouw hoger energie mee evolueren en andere zullen achter blijven en zal je uiteindelijk moeten loslaten om verder te kunnen groeien. Dat zijn allemaal heel ingrijpende en soms heel pijnlijke momenten maar je zal altijd de kracht vinden om dit te boven te komen en achteraf zal je blij zijn dat je die periode doorleeft hebt want aan het einde van de regenboog zal de beker met goud staan. Want ook dat is Saturnus: het is een planeet die jou altijd zal belonen als je de gewenste inspanningen geleverd hebt! En dan wordt het lente…42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page